Fagforadag

Åbent uden tilmelding
Ledige pladser:
40
Tilmeldingsfrist:
11 nov 2022
Fagforadag

Tilmelding åbner kl. 10
den 25. oktober 2022

Ordinære medlemmer inviteres til en hel dag med faglig viden og debat,og hvor tandplejere holder oplæg for tandplejere.

Det er gratis at deltage, og Danske Tandplejere byder på forplejning, mens transport er for egen regning. Der er plads til 5o deltagere, så det er først til mølle-princippet. Ved tilmelding uden fremmøde bliver opkrævet et kursusgebyr på 750 kroner.

Program

09.00 – 09.45
Ankomst og morgenbrød

09.45 – 10.00
Velkomst v/formand Elisabeth Gregersen

Kl. 10.00-10.45
Det faglige og menneskelige møde med meget syge patienter i krævende behandlingsforløb

v/Tina Bondesen, tandplejer ved Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

I sit oplæg fortæller Tina Bondesen om, hvordan hun bruger sin faglighed som hospitalstandplejer med kontakt til meget syge og også palliative patienter. Det er i rammer, hvor menneskelige og eksistentielle vilkår uvilkårligt spiller en stor rolle, og hvor det er helt nødvendigt at se det hele menneske og at forholde sig til yderpunkterne af livet.

10.45 – 11.00 Pause

Kl. 11.00-11.45
Camillas opgave er at sørge for, at klinikken kører problemfrit

v/Camilla Eltang Berner, konstitueret daglig leder af
Tandreguleringsklinikken i Køge kommunale tandpleje

På klinikken er tilknyttet en specialtandlægekonsulent på deltid, fire klinikassistenter på fuldtid og Camilla på fuldtid. Trivselsmålingerne viser god trivsel blandt medarbejderne, og klinikken har ingen patienter på ventelisten. Camilla vil i sit oplæg blandt andet komme ind på, hvordan hun som tandplejer lykkes med at holde både medarbejdere og patienter glade på trods af omstændighederne med mangel på specialtandlæge.

Kl. 11.45-12.30
Sølvdiamindfluorid – et effektivt redskab til nonoperativ cariesbehandling

v/tandplejer Alice Kristensen, klinikdriftsleder ved Center for Tandpleje i Odense kommune og næstformand i Danske Tandplejere

Alice har stor erfaring fra børne- og ungetandplejen. I sit oplæg fortæller hun om sølvdiaminfluorid (SDF). Det er et nyere og meget effektivt redskab i den nonoperative cariesbehandling, som også kan anvendes i omsorgs-, special- og voksentandplejen.

Alice har cases med fra sin hverdag og vil bl.a. gennemgå indikationer, behandling og kontrolfase.

Kl. 12.30-13.30 Frokost

Kl. 13.30-14.15
Den “nye” klassifikation i hovedtræk

v/Pernille Poulsen, tandplejer i privat praksis

Alle har efterhånden hørt om den nye klassifikation af parodontal sygdom, som blev introduceret i 2017 af et internationalt ekspertpanel i regi af American Academy of Periodontology og European Federation of Periodontology ud fra et ønske om mere tidssvarende klassifikation af parodontal sygdom.

Nogle klinikker er begyndt at anvende den nye klassifikation, mens andre klinikker træder vande og venter på et “tegn” fra højere sted, dvs. Sundhedsstyrelsen. Men hvad går den nye klassifikation ud på?

I dette oplæg får du en gennemgang af diagnoserne, og hvordan de kan anvendes i praksis.

Kl. 14.15-14.30 Kaffepause

Kl. 14.30-15.15
Anvendelse af forskellige klassifikationer af marginal parodontitis

v/Sabine Westergaard Jensen, tandplejer og teamleder i privat praksis

I Danmark anvendes forskellige klassifikationer af marginal parodontitis på klinikkerne, bl.a. klassifikationen fra IOOS ved Aarhus Universitet og den nye klassifikation fra 2017. Ifølge de kliniske retningslinjer og bekendtgørelser inden for tandpleje, er der ikke fastsat en specifik klassifikation til anvendelse ved behandling af parodontitis.

Variationen fra klinik til klinik ved brug af klassifikation havde jeg fokus på i mit afgangsprojekt på Sundhedsfaglig Diplomuddannelse. I mit oplæg vil jeg diskutere problemstillinger, der kan være forbundet med den forskellige praksis.

Kl. 15.15-16.15
Hvad er et godt psykosocialt arbejdsmiljø?

Tine R. Holmegaard, CRECEA, cand.psych.aut. specialist i arbejds- og organisationspsykologi

En afgørende forskel for, om vi er glade for jobbet, eller om det kan være tungt at komme af sted, handler ofte om det psykosociale arbejdsmiljø.

Er der gode relationer blandt de ansatte?
Er der en høj grad af social støtte?

Vi dykker blandt andet ned i disse begreber, og du vil få lejlighed til at reflektere over, hvad der skaber et godt arbejdsmiljø for dig – og hvad du/I måske skal give ekstra opmærksomhed hjemme på arbejdspladsen.

Kl. 16.15
Opsamling og afslutning ved formand Elisabeth Gregersen

Kursus nr.: 22-0035
Fagforadag
Arrangør
Danske Tandplejere
Tidspunkt
07 dec 2022
09:00 - 17:00
Sted
Kosmopol, København
Fiolstræde 44
1171 København K
Pris
Tilmelding for medlemmer:Gratis

Alle priser vises inkl. moms.
Du kan pt. ikke tilmelde dig dette arrangement. Kontakt evt. Danske Tandplejere